top of page


השירה הצילה את חיי
הרצאה


השירה הצילה את חיי

את נפשי, את תודעתי, את ילדותי, את בגרותי

השאירה את נשמתי זוהרת

את תקוותי פועמת

את יצירתי מתחדשת

זה מה שגיליתי באופן בהיר יותר ויותר

ככל שפצעיי נחשפו בפניי, במלוא כאבם והדרם 

IMG_1339.jpg

רוצה להצטרף לתהליך ולקהילה 

393508646_18390833680010741_890748750210
bottom of page